Our Team

 

Walter Vengesai is Padare's NationalDirector who possesses vast experience in communication for development and gender programming . He is passionate about working with Men and Boys to End Male Violence on Women and subscribes to the vision of a society that is free from gender stereotypes and violence. He has experience in the areas of social justice, gender and women’s rights, project implementation and research. Walter is a holder of a Masters and Honours Degree in Media and Society Studies from the Midlands State University and a Diploma in Sexual, Reproductive Health and Rights from Lund University in Sweden

Email: walterv@padare.org.zw

 

Rumbidzai Amin is Padare’s Finance and Administration Manager.  An Accountant by profession, she is responsible for Financial Management, Cashflow Management, Budgeting and Human Resource Management.  Rumbidzai is a qualified accountant.

Email: rumbi@padare.org.zw

 

Tafadzwa Edson Pasi is Padare’s Finance Officer responsible for contract compliance support to the organisation’s operational and programme staff. Tafadzwa holds a Bachelor of Commerce Honours Degree in Accountancy from Chinhoyi University of Technology and is also studying towards ACCA qualifications.

Email: tafadzwa@padare.org.zw

 

Munyaradzi Nhengo is a Programmes Officer responsible for Gender and Health programmes that are mainly targeted at young people. Munyaradzi holds an Honours Degree in Business Management from the Midlands State University.

 

Email:munyaradzinhengo@gmail.com

 

Ziphongezipho Ndebele is a Programmes Officer responsible for Sexual Reproductive Health and Rights for young people and male involvement in the Prevention of Mother to Child Transmission of HIV. Zipho holds a Diploma in Development Studies from Lupane State University and is currently studying for an Honours Degree in the same field.

Email: zipho@padare.org.zw

 

 

 

Christy Tinashe Nhete is the Executive Assistant to the National Director responsible for a variety of coordinative and administrative support functions. A holder of a Bsc Honours Degree in Psychology from the Women’s University in Africa, Christy envisions a Zimbabwe where women and girls have a say in cultural and socio-economic issues that affect them.

Email: christy@padare.org.zw

 

Paul Vingi is the organisation’s  Transport and Logistics officer.  Paul is a gender activist responsible for office logistics.

Email:paulv@padare.org.zw

 

Master Makuve is the organisation’scaretaker in charge of the offices and the grounds. Master enjoys working with men and boys in challenging gender inequalities

 

Simbarashe Deremeti  is a graduate intern .He supports efforts for zero tolerance to Gender Based Violence in Zimbabwe

Email: simbaraished@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTES

“Makurukota ehurumende, tivhurireiwo college yerudo paita madzimai ashungurudzika.  Kune varume vakundikana murudo”
-LEONARD ZHAKATA, Murume Chaiye, HURUKURO

“Murume chaiye ane moyo werudo , moyo unopa, uye rukudzo, kuregerera nekuzvininipisa”.
-LEONARD ZHAKATA, Murume Chaiye,    HURUKURO

 

 

“Mudikani wangu kana muvakidzani wangu, tidzidze kuwadzana, kutaurirana, kuwirirana. Nokuti runyararo ndirwo rwandinoda kusvika ndaoma, nokuti runyararo ndirwo rwandinoda kusvika ndafa”.   -DIANA SAMKANGE, Hurukuro, HURUKURO

 

 

“Iva murume akashinga anoronga ramangwana achiziva chimiro chake maringe nemukondombera”
-PRUDENCE KATOMENE, Toyenda, HURUKURO

 

“N’anga hadzirape chirwere chemukondombera”
-PRUDENCE KATOMENE, Padare, HURUKURO