Padare's Men of Quality

These are men and boys who recognize and accept equal dignity for men and women, equal access and control of national and household strategic resources at national and household level and respect for women’s reproductive health rights. 

Why showcase Men of Quality?

1.To share stories, ideas and initiatives under the UNFPA supported Integrated Support Programme where men and boys are working towards gender equality in their communities.

2.To encourage other men to join gender work through publicizing milestones their counterparts are making towards gender equality 

3.To provide a platform for men to become men of quality as well through accepting that men and women are equal and to encourage such men to take positive steps in their lives that reflect principles of equality

 

Men of Quality: 
Men of Quality snippet: 

These are men and boys who recognize and accept equal dignity for men and women, equal access and control of national and household strategic resources at national and household level 

QUOTES

“Makurukota ehurumende, tivhurireiwo college yerudo paita madzimai ashungurudzika.  Kune varume vakundikana murudo”
-LEONARD ZHAKATA, Murume Chaiye, HURUKURO

“Murume chaiye ane moyo werudo , moyo unopa, uye rukudzo, kuregerera nekuzvininipisa”.
-LEONARD ZHAKATA, Murume Chaiye,    HURUKURO

 

 

“Mudikani wangu kana muvakidzani wangu, tidzidze kuwadzana, kutaurirana, kuwirirana. Nokuti runyararo ndirwo rwandinoda kusvika ndaoma, nokuti runyararo ndirwo rwandinoda kusvika ndafa”.   -DIANA SAMKANGE, Hurukuro, HURUKURO

 

 

“Iva murume akashinga anoronga ramangwana achiziva chimiro chake maringe nemukondombera”
-PRUDENCE KATOMENE, Toyenda, HURUKURO

 

“N’anga hadzirape chirwere chemukondombera”
-PRUDENCE KATOMENE, Padare, HURUKURO

Events

21 July 2017
0800hrs
Celebration Center

Padare is excited to participate in the Innovate, Elevate Youth Conference. Sharing the platform with Zimbabwe's young brilliant minds

www.facebook.com/padaresocial/

PADARE ENKUNDLENI MEN’S FORUM ON GENDER in collaboration with SPEAK OUT –HANDINYARARE are conducting a Campaign dabbed Real Men Nail It Campaign during 16 days of activism against gender based violence from 25th of November to the 10th of December 2016.