Dialogues

Padare with support from UNFPA has been conducting dialogues in Kariba, Hurungwe, Mutasa, Mutare, Shurugwi and Nkayi districts. The dialogues are mainly targeted at men and they are meant to increase utilization of integrated combination HIV prevention, Sexual Reproductive Health and Gender Based Violence Services.

Men in the six districts, including community leaders showed a lot of interest in getting involved in gender work by coming up with community commitment charters on advancing gender work in their communities. Added to the charters, the dialogues left a footprint of ward based committees that now act as peer review mechanisms and platforms for sustained dialogues in the wards.

 

 Men of Quality take time to get involved in gender work.

 

Men of Quality: 
Men of Quality snippet: 

Padare with support from UNFPA has been conducting dialogues in Kariba, Hurungwe, Mutasa, Mutare, Shurugwi and Nkayi districts.

QUOTES

“Makurukota ehurumende, tivhurireiwo college yerudo paita madzimai ashungurudzika.  Kune varume vakundikana murudo”
-LEONARD ZHAKATA, Murume Chaiye, HURUKURO

“Murume chaiye ane moyo werudo , moyo unopa, uye rukudzo, kuregerera nekuzvininipisa”.
-LEONARD ZHAKATA, Murume Chaiye,    HURUKURO

 

 

“Mudikani wangu kana muvakidzani wangu, tidzidze kuwadzana, kutaurirana, kuwirirana. Nokuti runyararo ndirwo rwandinoda kusvika ndaoma, nokuti runyararo ndirwo rwandinoda kusvika ndafa”.   -DIANA SAMKANGE, Hurukuro, HURUKURO

 

 

“Iva murume akashinga anoronga ramangwana achiziva chimiro chake maringe nemukondombera”
-PRUDENCE KATOMENE, Toyenda, HURUKURO

 

“N’anga hadzirape chirwere chemukondombera”
-PRUDENCE KATOMENE, Padare, HURUKURO

Events

21 July 2017
0800hrs
Celebration Center

Padare is excited to participate in the Innovate, Elevate Youth Conference. Sharing the platform with Zimbabwe's young brilliant minds

www.facebook.com/padaresocial/

PADARE ENKUNDLENI MEN’S FORUM ON GENDER in collaboration with SPEAK OUT –HANDINYARARE are conducting a Campaign dabbed Real Men Nail It Campaign during 16 days of activism against gender based violence from 25th of November to the 10th of December 2016.