National Coordinating Committee

TITLE NAME
Chairperson Mr Jonah Gokova
Vice Chairperson Webster Muzulu
Treasurer Douglas Chiwiro
Committee Member Joy Mabenge
Committee Member Edward Chitsuwa
   
 Chapter Chairperson Hillary Makuja
 Chapter Chairperson Ruben Dhliwayo
 Chapter Chairperson Simbarashe Kazangarare
 Chapter Chairperson Godwell Musendami
 Chapter Chairperson Edson Kuregbwaseka
 Chapter Chairperson Philip Randazha
 Chapter Chairperson Methuli Ndlovu
Chapter Chairperson Jonathan Mapingira
 Chapter Chairperson Wellington Mudzengerere
   
 
MANAGEMENT COMMITTEE
  • Jonah Gokova 
  • Edward Chitsuwo 
  • Joy Mabenge
  • Douglas Chiwiro 
  • Kelvin Hazangwi
  • Webster Mzulu 

QUOTES

“Makurukota ehurumende, tivhurireiwo college yerudo paita madzimai ashungurudzika.  Kune varume vakundikana murudo”
-LEONARD ZHAKATA, Murume Chaiye, HURUKURO

“Murume chaiye ane moyo werudo , moyo unopa, uye rukudzo, kuregerera nekuzvininipisa”.
-LEONARD ZHAKATA, Murume Chaiye,    HURUKURO

 

 

“Mudikani wangu kana muvakidzani wangu, tidzidze kuwadzana, kutaurirana, kuwirirana. Nokuti runyararo ndirwo rwandinoda kusvika ndaoma, nokuti runyararo ndirwo rwandinoda kusvika ndafa”.   -DIANA SAMKANGE, Hurukuro, HURUKURO

 

 

“Iva murume akashinga anoronga ramangwana achiziva chimiro chake maringe nemukondombera”
-PRUDENCE KATOMENE, Toyenda, HURUKURO

 

“N’anga hadzirape chirwere chemukondombera”
-PRUDENCE KATOMENE, Padare, HURUKURO

Events

www.facebook.com/padaresocial/

PADARE ENKUNDLENI MEN’S FORUM ON GENDER in collaboration with SPEAK OUT –HANDINYARARE are conducting a Campaign dabbed Real Men Nail It Campaign during 16 days of activism against gender based violence from 25th of November to the 10th of December 2016.

1 November 2016
0900hrs
Women Action Group offices

As part of efforts to support women's health, Padare and its partners are offering free cancer related health services for women at the Women Action Group offices in Harare. Join us there.